Våra Åtaganden

Våra Åtaganden

 

Flatulenser Utan Gränser

 

Utöver att erbjuda kvalitativ infisningsservice riktat mot privatpersoner och företag så ägnar vi även oss åt ett omfattande välgörenhetsarbete i centrala Afrika. I vårt mål mot att alla fattiga barn ska ha rätt till en ordentlig infisning så arbetar vi intensivt för att möjliggöra detta, bl.a. genom att söka samarbete med lokala hjälporganisationer och utbilda folk på plats inom vår expertis.

FIS (Internationella Skidförbundet)

 

För oss är det en självklarhet att sponsra FIS då skidförbundet främjar motionerande aktiviteter utomhus.

 

Vi sponsrar flertalet FIS-tävlingar inom snowboardåkning, alpin- och längdskidåkning samt andra vintersporter.

 

Miljöpolicy

• Vi följer gällande miljölagstiftning och andra krav men har som mål att överträffa gällande lagar, förordningar och övriga bestämmelser.

 

• Då fisarna hos gemene man bidrar till ozonförtunningen (metangas) så eftersträvar vi 100% reduktion i dessa ickekvalitativa fisar och enbart släpper väder av bra kvalité.

 

• Att företaget skall arbeta internationellt i förebyggande syfte när det kommer till utsläpp av fisar av dålig kvalité (metangas enl ovan).

 

• Vi har som ambition att följa upp företagets faktiska miljöpåverkan, såsom energiförbrukning och vädersläpp.

 

• Vi utbildar våra flatulatörer i hur de kan ta mer hänsyn till miljön i sitt dagliga arbete.

 

• Vi väljer miljöbilar, försöker minimera antalet resor och liknande.

 

• Vi återvinner och sopsorterar då detta är möjligt, liksom säkerställer att miljöfarliga avgaser hanteras på ett säkert sätt.

 

• Vi strävar efter att använda miljömärkta produkter i verksamheten.

 

• Vi använder så lite skadliga ämnen som möjligt och väljer miljövänliga alternativ där så är möjligt.

 

• Vi arbetar med att ständigt bli bättre på miljöarbete!

Vår Vädergrund

Simandy's vädergrund slår vakt om alla flatulatörers lika värde, rättfisa, jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter.

 

För att våra uppdrag ska vara framgångsrika förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt värdegrunden.

 

Vädergrundens nyckelord:

 

  • Mångfald: För oss är det viktigt att ha en stor mångfald bland våra flatulatörer och deras flatulenser. Detta leder kontinuerligt till nya tjänster som vi kan tillhandahålla.

 

  • Jämställdhet: Vi på Simandy tar ett starkt och bestämt avstånd till att sätta lön efter medarbetarens kön eller härkomst, vi fokuserar istället på individens kompetens och vad den kan tillföra.

 

  • Omtanke: För oss är våra anställdas trivsel A och O. Varje företags framgång är alltid ett resultat av medarbetarnas trivsel, därför gör vi allt vi kan för att de ska trivas.

 

 

 

 

Flatulensgatan 39, 111 56 Stockholm | info@infisning.se

Copyright @ All Rights Reserved